opcio opcio opcio opcio

Període d'adaptació

Entenem per procés d'adaptació el temps que necessitarà l'infant per acostumar-se a la llar d'infants.

Venir per primera vegada a l'escola representa una situació nova pel nen/a: desconeix l'espai, els altres infants, les educadores i com que no té noció temporal, no sap quanta estona s'hi estarà i quan el vindran a buscar.

Aquesta angoixa el nen/a l'expresa de diferents maneres: amb plors, no volen deixar els objectes personals, rebutjan el menjar... És possible que el nen/a tingui també canvis a casa com trastorns de son, irritació, dependència,... Mica en mica l'adaptació s'anirà superant i tot es normalitzarà.

Està comprovat que si la família deixa els nens amb actitud tranquila i de confiança, creient que serà alguna cosa favorable pel nen/a, transmetre'n aquesta disposició.

Es important que a casa sentin parlar de l'escola i de les activitats que s'hi fan com algo favorable.
També influeix en que l'adaptació sigui més o menys ràpida les experiències de relació viscudes amb altres nens i si les han viscut positiva o negativament.

Es considera que el nen/a està adaptat quan es troba a gust i content, ha adquirit una seguretat en l'escola i quan ha establert uns lligams afectius amb les educadores i companys.
La nostra llar d'infants dona molta importància al període d'adaptació i és per això que oferim la possibilitat de venir el mes de Juliol dos dies a la setmana amb el pare/mare amb l'objectiu que l'infant es vagi familiaritzant amb les educadores i l'entorn de l'escola, així afavorim que quan el nen/a comença al Setembre s'adapti amb més facilitat.