opcio opcio opcio opcio

Projecte educatiu

L’ educació dels infants i els primers aprenentatges es fan en família però en el moment en què l’ infant entra en el món escolar aquesta responsabilitat educativa es comparteix.

La llar d’infants és un espai privilegiat que permet l’ adquisició de coneixements, de vivències emocionals i socials. Es després de la família, el primer espai social de cohesió , integració i participació. La llar d’ infants ha d’ oferir als infants ple suport i un acompanyament coherent i eficaç en el seu desenvolupament personal i social.

Llar d’infants MAINADA pretén ensenyar als nens/es a conviure i respectar als seus companys/es i adquirir el sentit de la responsabilitat , en un entorn espaiós i ric en estímuls per a la seva completa educació.

metodologia

Treballem per tal que els infants coneguin i utilitzin la llengua catalana , llengua pròpia de l’ escola i entri en contacte amb les festes tradicionals dels País.
Per tal d’ ajudar al seu desenvolupament , caldrà , respectar les deferències individuals dels infants.

Una vinculació afectiva per part de les educadores i un entorn acollidor faran que els infants tinguin confiança i se sentin atesos i ben acollits , i afavorirà un desenvolupament progressiu de manera adequada

metodologia