opcio opcio opcio opcio

Relació familia escola

La llar d’ infants Mainada creu necessari que les famílies contribueixin a l’ educació dels seus fills/es assistint a les convocatòries de reunions o entrevistes que es fan al llarg del curs.

A l’ escola fem

  • Una primera reunió al mes de Juliol amb els pares/mares nous on es presenten les educadores i es parla de l’ adaptació. (per grup/classe)
  • Una entrevista a començament de curs amb els pares dels nens/es nous per parlar de les necessitats individuals de cada nen/a ( hàbits , menjar , dormir..)
  • Una reunió amb tots els pares el mes d’ octubre on expliquem les característiques dels nens/es i la programació del curs.
  • Informes per escrit el primer i tercer trimestre
  • Entrevista individual al segon trimestre per parlar de l’ evolució del nen/a.
  • Entrevista individual sempre que sigui necessari o a petició dels pares per intercanviar opinar , coordinar actituds i prendre acords.
  • Relació diària amb els pares i educadores tant personal com mitjançant l’agenda escolar on hi queda reflectit com ha passat el nen/a el dia a l’ escola.
  • Xerrades i escola de pares amb la psicòloga del centre.