opcio opcio opcio opcio

Horari

Tot el dia 9h a 12.30h./ 15.30 h a 17.30 h.
Servei bon dia 7.30 h. a 9 h.
Servei bona tarda 17.30h. a 19 h.

Flexibilitat d’ horari
Possibilitat de mitja jornada

queoferim horari